Wtorek, 11 grudnia 2018 
 ta?ma filmowa
 

Standardowa szybko?ć odtarzania filmu wynosi 24 klatki na sekundę, jednak większo?ć projektorów posiada możliwo?ć płynnej zmiany szybko?ci, co daje efekt zpowolnienia lub przyspieszenia filmu. Podobne efekty uzyskuje się także manipulując szybko?cią kamery podczas filmowania i odtwarzaniem nagranego filmu w innej (standardowej) szybko?ci.

Istnieje podział ta?my filmowej ze względu na kolor (ta?ma czarno-biała oraz kolorowa) oraz szeroko?ć (8mm, 16mm, 35mm). Standardowo filmy realizuje się na ta?mie 35mm, jednak pozostałe szeroko?ci są wciąż bardzo popularne ze względu na niższe koszty materiału oraz obróbki. W latach 70. popularna stała się modyfikacja formatu 8mm nazwana Super-8, pozwalająca na tanie filmowanie w kolorze i oferująca dużo większą niż format 8mm powierzchnię klatki filmowej (poprzez zredukowanie niewykorzystanych obszarów perforacji).

D?więk zapisywany jest na ta?mie filmowej od lat 30. XX wieku. 
3CINEMA | Słownik| ta?ma filmowa