Środa, 18 września 2019 
 Pool
 

Firma stworzona wokó? pisma przez Kennetha Macphersona i jego ?on? Bryher, która zajmowa?a si? wydawaniem literatury, magazynu Close-Up oraz produkcj? filmów. G?ównym ?ród?em finansowania by?a fortuna ojca Bryher, jednego z najbogatszych ludzi w Anglii - sir Johna Reeves Ellerman'a. 
John Grierson
Basil Wright
Alberto Cavalcanti
Kenneth Macpherson
Borderline
Spare Time
Hell Unltd
Equation: X + X = O, The
Tell me if it hurts
Film-Art
Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism
Close-Up
New Cinema
G.P.O. Film Unit


3CINEMA | Słownik| Pool