Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 New Cinema
 

Angielskie pismo po?wi?cone kinu awangardowemu, redagowane przez B. Vivian Braun po odej?ciu z pisma Film-Art. 
John Grierson
Basil Wright
Alberto Cavalcanti
Kenneth Macpherson
Borderline
Spare Time
Hell Unltd
Equation: X + X = O, The
Tell me if it hurts
Pool
Film-Art
Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism
Close-Up
G.P.O. Film Unit


3CINEMA | Słownik| New Cinema