Piątek, 20 lipca 2018 
 Walka o film artystyczny w międzywojennej Polsce, 1989
autor: Marcin Giżycki
 

wydawnictwo: PWN, Warszawa, 1989

Książka jest antologią międzywojennych tekstów związanych z kinem awangardowym. Jest rozwinięciem prowadzonego przez autora w latach 80. cyklu, który ukazywał się w kwartalniku Filmoteki Narodowej Iluzjon. Teksty dobrane zostały pod kątem spojrzenia na film z perspektywy innych sztuk, przede wszystkim plastycznych. 
3CINEMA | Bibliografia| Walka o film artystyczny w międzywojennej Polsce