Poniedziałek, 16 lipca 2018 
 futuryzm
 

Awangardowy kierunek w literaturze, sztukach plastycznych, teatrze, muzyce i filmie, rozwijający się w I ćwierćwieczu XX stulecia, głównie we Włoszechi w Rosji. Głównym założeniem futuryzmy była idea anarchicznego buntu przeciw ustalonym normom życia społecznego, wszelkim tradycjom kulturalnym i artystycznym, przy jednoczesnej apoteozie nowoczesnej cywilizacji, fascynacji techniką, dynamizmem, wielkomiejskim życiem; nawiązywał do nietzscheanizmu, gloryfikując postawę ekspansywną, siłę, walkę, prowokacyjny i burzycielski nastrój. F. narodził się z protestu przeciwko mieszczańskim formom życia; jego konsekwencje polityczne były krańcowo różne: od powiązań z faszyzmem (Marinetti Futurismo e fascismo) do związków z lewicą komunistyczną.

za: Internetowa Encyklopedia PWN

Po prawej stronie znajdują się linki do związanych z futuryzmem stron w tym serwisie.

 
 
  1. Futurism and Futurists 
Anton Giulio Bragaglia
Arnaldo Ginna
Bruno Corra
Vita Futurista
Thais
The Futurist Cinema
Kino futurystów włoskich
Abstract Cinema?Chromatic Music


3CINEMA | Słownik| futuryzm