Środa, 16 października 2019 
 Film-Art
 

"Film-Art" obok krytyki filmowej po?wi?ca? wiele uwagi koordynacji produkcji i pokazów kina eksperymentalnego. Prowadzi? tak?e wysy?kowy kurs realizacji filmów kamer? 16mm. Od numeru 6. pismo redagowane by?o przez Irene Nicholson i Johna C. Moore, natomiast B. Vivian Braun za?o?y?a kolejne pismo New Cinema.

Arty?ci i krytycy skupieni wokó? pisma nakr?cili kilka filmów, m.in. Beyond This Open Road B. Vivian Braun, Ephemeral Irene Nicholson, Equation: X + X = O, The Roberta Fairthorne. 
John Grierson
Basil Wright
Alberto Cavalcanti
Kenneth Macpherson
Borderline
Spare Time
Hell Unltd
Equation: X + X = O, The
Tell me if it hurts
Pool
Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism
Close-Up
New Cinema
G.P.O. Film Unit


3CINEMA | Słownik| Film-Art