Wtorek, 17 lipca 2018 
 Close-Up
 

Brytyjski magazyn filmowy.

Pierwszy numer ukazał się w lipcu 1927 roku. Pismo redagowali w Londynie i Szwajcarii Kenneth Macpherson i jego żona Winfred Bryher. W?ród współpracowników byli m.in. Robert Herrinh, Oswell Blakestone, Dorothy Richardson, Gertrude Stein, H.D. (poetka), Man Ray (fotografie). Ukazywały się także stałe korespondencje z całej Europy, m.in. z Moskwy, Berlina i Wiednia.

Pomimo niskiego nakładu (od 1000 do 5000 egz.) pismo zachowywało wysoką jako?ć merytoryczno-formalną. "Close-up" krytykowało hollywoodzkie produkcje promując ambitne kino radzieckie, niemieckie, francuskie. Walczyło z cenzurą, publikowało teksty o technicznej stronie produkcji filmu. Sama Bryher opublikowała równolegle monografię Film Problems of Soviet Russia.

W celu spełnienia swoich postulatów teoretycznych, twórcy skupieni wokół "Close Up" rozpoczęli realizować pod egidą firmy Pool Films własne filmy. Były w?ród nich m.in. Wing Beat w reżyserii H.D. oraz pełnometrażowy Borderline Macphersona. Niestety żaden z nich nie osiągnął sukcesu i w krótkim czasie zaprzestano kolejnych produkcji. Samo pismo przestało ukazywać się z końcem roku 1933.

Close-Up było być może najbardziej kosmopolitycznym i otwartym pismem o filmie awangardowym redagowanym w tym czasie na ?wiecie. Szerokie, pozbawione wszelkich ograniczeń spojrzenie na temat pozwoliło stworzyć magazyn, który w pełny sposób dawał pojęcie o współczesnej my?li filmowej.

Zbiór najważniejszych tekstów pisma ukazał się w 1998 roku w w zbiorze Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism. 
John Grierson
Basil Wright
Alberto Cavalcanti
Kenneth Macpherson
Borderline
Spare Time
Hell Unltd
Equation: X + X = O, The
Tell me if it hurts
Pool
Film-Art
Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism
New Cinema
G.P.O. Film Unit


3CINEMA | Słownik| Close-Up