Środa, 16 października 2019 
 
>>>wszystkie teksty

Poniższa bibliografia zawiera informacje, które umożliwiły w dużej mierze powstanie tego serwisu. Niestety niemal wszystkie publikacje są anglojęzyczne, a co za tym idzie niedostępne w polskich księgarniach. Pocieszający jest fakt, iż w dobie Internetu wiele z nich można nabyć w popularnych angielskich i amerykańskich księgarniach wysyłkowych. Jeżeli chodzi o pozycje polskie, polecić można jedynie nieliczne publikacje Ryszarda Kluszczyńskiego oraz Marcina Giżyckiego.

Polecam także lekturę kilku interesujących pism - przede wszystkim nowojorskich - Film Culture oraz Millenium Film Journal.

 1. (nieznany), Kenneth Anger and Jimmy Page, victorian.fortunecity.com
 2. (ró?ni), Panushka Experimental, strona zamkni?ta w roku 2001
 3. (ró?ni), IOTA Center Website, www.iotacenter.org
 4. (ró?ni), ASIFA Website, www.asifa.org/animate/
 5. (ró?ni), Millenium Film Journal no. 2 - International Avant Garde/Structural Film, , Nowy Jork, 1978
 6. (ró?ni), Millenium Film Journal nos. 4/5, , Nowy Jork, 1979
 7. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 3 Film/Theatre/Compositional Matrix, , Nowy Jork, 1979
 8. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 6 Feminism/Dream/Animation, , Nowy Jork, 1980
 9. (ró?ni), Millenium Film Journal Nos. 7/8/9, Interviews/Rediscoveries/Third World, , Nowy Jork, 1980
 10. (ró?ni), Millenium Film Journal Nos. 10/11, Dance/Movement/Performance/Theatre, , Nowy Jork, 1981
 11. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 12 Regional Reports/Feminism, , Nowy Jork, 1982
 12. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 13 International Reports, , Nowy Jork, 1983
 13. (ró?ni), Millenium Film Journal Nos. 14/15 Book Reviews/Theory, , Nowy Jork, 1984
 14. (ró?ni), Millenium Film Journal Nos. 16/17/18 Millennium Film Workshop: 20th Anniversary Issue, , Nowy Jork, 1986
 15. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 19 Re-Readings, , Nowy Jork, 1987
 16. (ró?ni), Millenium Film Journal Nos. 20/21 New Technology, , Nowy Jork, 1988
 17. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 22 Mythologies, , Nowy Jork, 1989
 18. (ró?ni), Millenium Film Journal Nos. 23/24 Independents, , Nowy Jork, 1990
 19. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 25 The Script Issue, , Nowy Jork, 1991
 20. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 26 Archaeologies, , Nowy Jork, 1992
 21. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 27 Displacements, , Nowy Jork, 1993
 22. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 28 Interactivities, , Nowy Jork, 1995
 23. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 29 Video Installation, , Nowy Jork, 1996
 24. (ró?ni), Millenium Film Journal Nos. 30/31 Deutschland/Interviews, , Nowy Jork, 1997
 25. (ró?ni), Millenium Film Journal Nos. 32/33 Beavers/Markopoulos, , Nowy Jork, 1998
 26. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 34 The Digital, , Nowy Jork, 1999
 27. (ró?ni), Millenium Film Journal Nos. 35/36 The Millennium, , Nowy Jork, 2000
 28. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 37 Idiosyncrasies, , Nowy Jork, 2001
 29. (ró?ni), Millenium Film Journal No. 38 Winds From the East, , Nowy Jork, 2002
 30. (ró?ni), Kwartalnik filmowy, nr 41-42, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, 2003
 31. Abel Richard, Exploring the Discursive Field of the Surrealists Scenario Text., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 32. Anger Kenneth, Icons, from a conversation with Jean Stein, ..., ..., 03/1996
 33. Anger Kenneth, Modesty and the Art of Film, Cahiers du Cinéma, Paris, 09/1951
 34. Anger Kenneth, Autobiodata, Film-Makers Cinematheque, New York, 1966
 35. Berlewi Henryk, Viking Eggeling i jego abstrakcyjno-dynamiczny film, , , 1922
 36. Bielenia Tomasz, Jonas Mekas - Orfeusz pami?ci, w: Kletowski Piotr, Marecki Piotr, (red.), Nowe nawigacje II, Rabid, Kraków, 2003
 37. Brakhage Stan, Film At Wit's End, Nowy Jork, McPhreson & Co., 0
 38. Brakhage Stan, Essential Writings, Nowy Jork, McPhreson & Co., 2001
 39. Bruno Corra, Abstract Cinema?Chromatic Music, w: Il pastore, il gregge e la zampogna, Bolonia, 1912
 40. Burford Jennifer L., Robert Breer, Re-Voir Video, Pary?, 1999
 41. Camper Fred, On Visible Strings, Chicago, Chicago Reader, 1997
 42. Canemaker John, Elfriede! On the Road with Mrs. Oskar Fischinger, w: (ró?ni), IOTA Center Website, www.iotacenter.org
 43. Canemaker John, The Original Laureate of an Abstract Poetry, New York Times, Nowy Jork, 02.07.2000
 44. Chodorov Pip, Elodire Imbeau, (red.), The Lost Lost Lost Book, Editions Paris Experimental, Pary?, 2000
 45. Christensen Peter, Benjamin Fondane's "Scenarii intournables"., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 46. Cocteau Jean, Two Screenplays, Marion Boyars, Pary?, 1985
 47. Cocteau Jean, The Art of Cinema, Marion Boyars, Londyn, 1994
 48. Conley Tom, Documentary Surrealism : On Land without Bread, w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 49. Cosandey Roland, On Borderline, Afterimage no 12, Londyn, 1985
 50. Curtis Malcolm Le Grice, David, Artists' Films and Experimental Film in Britain 1915-1999, Londyn, www.research.linst.ac.uk/filmcentre/, 1999
 51. Dashiell Chris, Eisenstein's Mexican Dream, http://www.cinescene.com/dash/eisenstein.htm, ,
 52. David James E. (red.), To Free the Cinema, Princeton University Press, , 1992
 53. Dixon Wheeler Winston (red.), Experimental Cinema, The Film Reader, Routledge, Londyn, 2002
 54. Donald James (red.), Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism, Cassell, Londyn, 1998
 55. Dusinberre Deke, The Avant-garde Attitude in the Thirties, w: Macpherson Don (red.), British Cinema in the Thirties, BFI, Londyn, 1980
 56. Dwoskin Steven, Film is, Peter Owen Publishers, Londyn, 1975
 57. Elsaesser Thomas, Dada/Cinema?, w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 58. F.T Marinetti (red.), The Futurist Cinema, w: L?Italia futurista 15.11.1916, Mediolan, 1916
 59. Fairthorne Robert, The Principles of the Film, w: Film no 1, Londyn, 1933
 60. Finkelstein Haim, Dali and Un Chien Andalou : The Nature of Collaboration, w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 61. Fischinger Elfriede, Writing Light, w: (ró?ni), IOTA Center Website, www.iotacenter.org
 62. Flitterman-Lewis Sandy, The Image and the Spark : Dulac and Artaud Reviewed, w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 63. Foster Stephen C. (red.), Hans Richter. Activism, Modernism and the Avant-Garde., MIT Press, Massachusetts, 1998
 64. Freeman Judi, Briding purism and surrealism: The origins and production of Fernand Léger's Ballet Mecanique., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 65. Gi?ycki Marcin, Stan Brakhage (1933-2003), w: (ró?ni), Kwartalnik filmowy, nr 41-42, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, 2003
 66. Gi?ycki Marcin, Walka o film artystyczny w mi?dzywojennej Polsce, PWN, Warszawa, 1989
 67. Gi?ycki Marcin, Awangarda wobec kina, Wydawnictwo Ma?e, Warszawa, 1996
 68. Gi?ycki Marcin, Nie tylko Disney ? rzecz o filmie animowanym, PWN, Warszawa, 2000
 69. Grice Malcolm Le, Experimental Cinema in Digital Age, BFI, Londyn, 2001
 70. Grush Byron, Space, Oskar Fischinger, and Desktop Computer Animation, w: (ró?ni), ASIFA Website, www.asifa.org/animate/
 71. Gwó?d? Andrzej, Europejskie manifesty kina, Wiedza Powszechna, Warszawa, 2002
 72. Haller Robert A., Kenneth Anger Monography, Film in the Cities, ..., 02/1980
 73. Hedges Inez, Constellated Visions : Robert Desnos's and Man Ray's L'Etoile de Mer., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 74. Hofacker Marion von, Richter's Films and the Role of the Radical Artist, 1927-1941, w: Foster Stephen C. (red.), Hans Richter. Activism, Modernism and the Avant-Garde., MIT Press, Massachusetts, 1998
 75. Hoffman Justin, Hans Richter: Constructivist Filmmaker, w: Foster Stephen C. (red.), Hans Richter. Activism, Modernism and the Avant-Garde., MIT Press, Massachusetts, 1998
 76. Horak Jan Christopher (red.), Lovers of Cinema, The First American Avant-Garde 1919-1945, The University of Wisconsin Press, Madison, 1995
 77. Horrocks Jean-Michel Bouhours, Roger (red.), Len Lye, Editions du Centre Pompidou, Pary?, 2000
 78. Horrocks Roger, Len Lye, a biography, Auckland University Press, Auckland, 2001
 79. Hunter Jack (red.), Moonchild. The Films of Kenneth Anger, Creation Books, Nowy Jork, 2002
 80. Jarman Derek, Up in the Air, Vintage, Londyn, 1996
 81. Jarman Derek, Smiling in the Slow Motion, Century, Londyn, 2000
 82. Judovitz Dalia, Anemic Vision in Duchamp Cinema as Readymade., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 83. Kaplan Louis, Laszlo Moholy - Nagy Biographical Writings, Duke University Press, Londyn, 1995
 84. Kapu?ci?ski Jaros?aw, Norman McLaren, w: Kutlubasis-Krajewska red. Piotr Krajewski, Violetta, WRO 99 MEDIA ART BIENNALE - katalog, WRO-FOUNDATION, Wroc?aw, 1999
 85. Kletowski Piotr, Marecki Piotr, (red.), Nowe nawigacje II, Rabid, Kraków, 2003
 86. Kluszczy?ski Ryszard W., Film - sztuka Wielkiej Awangardy, PWN, Warszawa - ?ód?, 1990
 87. Kluszczy?ski Ryszard W., Obrazy na wolno?ci, Instytut Kultury, Warszawa, 1998
 88. Kluszczy?ski Ryszard W., Film-wideo-multimedia, Rabid, Warszawa, 1999
 89. Kluszczy?ski Ryszard W. (red.), Film awangardowy w Polsce i na ?wiecie, 1989, ?ód?,
 90. Krajewski Piotr, Zmierzch ta?mowego no?nika, w: Kutlubasis-Krajewska red. Piotr Krajewski, Violetta, WRO 99 MEDIA ART BIENNALE - katalog, WRO-FOUNDATION, Wroc?aw, 1999
 91. Krajewski Piotr, Found-footage, w: Kutlubasis-Krajewska red. Piotr Krajewski, Violetta, WRO 99 MEDIA ART BIENNALE - katalog, WRO-FOUNDATION, Wroc?aw, 1999
 92. Kuenzli Rudolf E., Introduction., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 93. Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 94. Kutlubasis-Krajewska red. Piotr Krajewski, Violetta, WRO 99 MEDIA ART BIENNALE - katalog, WRO-FOUNDATION, Wroc?aw, 1999
 95. Lampert Andrew, Words with Anger, Nowy Jork, The Third Degree, 08/1998
 96. Landis Bill, The Unauthorized Biography of Kenneth Anger, Harper-Perennial, Nowy Jork, 1996
 97. Le Grice Malcolm, Experimental Cinema in Digital Age, BFI, Londyn, 2001
 98. Leffingwell Edward, Flaming Creature - Jack Smith, The Institute for Conterporary Art, Nowy Jork, 1997
 99. Leger Jackie, Robert Breer - Animator, www.awn.com
 100. Liebman Stuart, Un Chien Andalou : The Talking Cure, w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 101. Macdonald Scott, A Critical Cinema 2, University of Los Angeles, Los Angeles, 1992
 102. Macpherson Don (red.), British Cinema in the Thirties, BFI, Londyn, 1980
 103. Malinowski Jerzy, Grupa "Jung Idysz" i ?ydowskie ?rodowisko "Nowej Sztuki" w Polsce 1918-1923, PAN, Warszawa, 1987
 104. Michael Kirby, Futurist performance, EP Dutton & Co, Nowy Jork, 1971
 105. Milman Estera, Hans Richter in America, w: Foster Stephen C. (red.), Hans Richter. Activism, Modernism and the Avant-Garde., MIT Press, Massachusetts, 1998
 106. Moritz William, Degenerate Art Story, w: (ró?ni), Panushka Experimental, strona zamkni?ta w roku 2001
 107. Moritz William, Fischinger at Disney or Oskar in the Mousetrap, w: (ró?ni), IOTA Center Website, www.iotacenter.org
 108. Moritz William, Elfriede Fischinger Obituary, w: (ró?ni), IOTA Center Website, www.iotacenter.org
 109. Moritz William, Film absolutny, w: Kutlubasis-Krajewska red. Piotr Krajewski, Violetta, WRO 99 MEDIA ART BIENNALE - katalog, WRO-FOUNDATION, Wroc?aw, 1999
 110. Moritz William, Oskar Fischinger vol. 2 booklet, Re-voir, Paris, 2001
 111. Morrison Chris, Invocation of My Demon Brother - Critical Essay, vax.wcsu.edu~mccarney
 112. Nichols Bill (red.), Maya Deren and the American Avant-Garde, University of California Press, Berkeley, California, 2001
 113. O'Pray Michael, Introduction, w: O'Pray Michael (red.), The British Avant-Garde Film: 1926 to 1995, University of Luton Press, Luton, 1996
 114. O'Pray Michael, History of the Avant-Garde: Kenneth Anger, BFI Video, Londyn, 2000
 115. O'Pray Michael, British Avant-Garde Film in the Twenties and Thirties, BFI Video, Londyn, 2001
 116. O'Pray Michael (red.), The British Avant-Garde Film: 1926 to 1995, University of Luton Press, Luton, 1996
 117. O?óg Maciej, Kino egzystencjalne - analiza twórczo?ci Jordana Belsona, w: Rode Dagmara, Kuropatwa Katarzyna, (red.), Nie(obecne) granice, Rabid, Kraków, 2003
 118. O?óg Maciej, Kennetha Angera jutrzenka lucyfera - wg kenneth anger lucifer rising, ?ód?, w: kino ma sto lat! materialy z ogolnopolskiej studenckiej konferencji naukowej, 1996
 119. O?óg Maciej, Film personalny w perspektywie fenomenologii percepcji Merleau-Ponty´ego, ?ód?, http://www.psf.org.pl/sections.php?op=printpage&artid=16, _
 120. Peake Tony, Derek Jarman, Little, Brown, Londyn, 1999
 121. Posner Bruce, Kenneth Anger: The Magus of Cinema, www.afionline.org
 122. Rabinovitz Lauren, Points of Resistance, University of Illinois Press, Champaign, 1991
 123. Ray Man, Self Portrait, Bullfinch Press, Nowy Jork, 1998
 124. Ray Robert Desnos i Man, Manurscript Scenario for L'Etoile de Mer., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 125. Rayns Tony, Elusive Lucifer, Monthly Film Bulletin, ..., 09/1982
 126. Rees A.L., A History of Experimental Film and Video, BFI, Londyn, 1999
 127. Richter Hans, The Film as an Art Form (1955)., w: Sitney P. Adams (red.), Film Culture an Anthology, Secker & Warburg, Londyn, 1970
 128. Richter Hans, Dadaizm - sztuka i anty-sztuka, (), Warszawa, 1983
 129. Rieser Marin, Zapp Andrea (red.),, New Screen Media ? Cinema / Art. / Narrative, BFI, Londyn, 2002
 130. Robakowski Józef, Kino analityczne, w: Kutlubasis-Krajewska red. Piotr Krajewski, Violetta, WRO 99 MEDIA ART BIENNALE - katalog, WRO-FOUNDATION, Wroc?aw, 1999
 131. Rode Dagmara, Lucyferia?skie kino Kennetha Angera, w: (ró?ni), Kwartalnik filmowy, nr 41-42, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, 2003
 132. Rode Dagmara, Gryczan Barbara,, Mi?dzy cieniem s?o?ca a b??kitem. O, Kraków, w: Na rubie?ach ponowoczesno?ci. Szkice o filmie wspó?czesnym, red. K. Klejsa, G. Skonieczko, 2000
 133. Rode Dagmara, Kuropatwa Katarzyna, (red.), Nie(obecne) granice, Rabid, Kraków, 2003
 134. Russo Carl, Spotting UFOs with a Manson Killer!, An Interview with Kenneth Anger, www.ratso.net
 135. Sargeant Jack, Deathtripping - The Cinema of Transgression, Creation Books, Londyn, 1995
 136. Schneemann Carolee, Kenneth Anger's Scorpio Rising, w: Sitney P. Adams (red.), Film Culture an Anthology, Secker & Warburg, Londyn, 1970
 137. Seargeant Jack, Naked Lens : Beat Cinema, Creation Books, Londyn, 1997
 138. Seargeant Jack, Deathtripping - The Cinema of Transgression, Creation Books, Londyn, 1999
 139. Simon Elena Pinto, Robert Breer's LMNO, w: (ró?ni), Millenium Film Journal nos. 4/5, , Nowy Jork, 1979
 140. Simon Larry, Music and Film: An Interview with Philip Glass, Nowy Jork, Millenium Film Journal nr 13, 1983
 141. Singh Rani (red.), Think of the Self Speaking - Harry Smith - Selected Interviews, Elbow/Cityful, Seattle, 1999
 142. Sitney P. Adams, Visionary Film, The American Avant-Garde 1943-2000, Oxford University Press, Londyn, 2002
 143. Sitney P. Adams (red.), Film Culture an Anthology, Secker & Warburg, Londyn, 1970
 144. Smith Claiborne K.H., Wywiad: Kustom Film Kommando, The Austin Chronicle, Austin, 17.11.1997
 145. Starr Cecile, Russet Robert,, Experimental Animation - Origins of New Art, Da Capo, Nowy Jork, 1976
 146. Stevenson Jack, Kenneth Anger : Films of the Spirit World, hjem.get2net.dk/jack_stevenson/
 147. Sukaytyte Renata, O zamro?onych klatkach Jonasa Mekasa, w: Rode Dagmara, Kuropatwa Katarzyna, (red.), Nie(obecne) granice, Rabid, Kraków, 2003
 148. Sztuka jako sampoznanie - rytualne filmy Mayi Deren, Rode Dagmara, w: Rode Dagmara, Kuropatwa Katarzyna, (red.), Nie(obecne) granice, Rabid, Kraków, 2003
 149. Talens Jenaro, The Branded Eye, University of Minnesota, Minneapolis, 1993
 150. Tkaczyk Tomasz Jan, Fabryka ?mieci, fabryka cieni, fabryka cia?, w: Kletowski Piotr, Marecki Piotr, (red.), Nowe nawigacje II, Rabid, Kraków, 2003
 151. Tsirigos Emanuel, The General Post Office Film Unit, http://www.lib.berkeley.edu/MRC/gpo.html, ,
 152. Tyler Parker, Underground Film - A Critical History, Da Capo Press, Nowy Jork, 1969
 153. Vogel Amos, Film As Subversive Art, Random House, Nowy Jork, 1974
 154. Webber Mark (red.), Shoot Shoot Shoot, katalog przeglšdu filmów, Londyn, 2002
 155. Weiss Allen, Between the Sign of the Scorpion and the Sign of the Cross : L'Age d'Or, w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 156. Wiertow Dziga, Cz?owiek z kamerš, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1976
 157. Williams Linda, Bunuelian Cinema and Its Critics, w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 158. Wills David, Slit Screen, w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 159. Wollen Roger (red.), Derek Jarman - A portrait, Thames and Hudson, Londyn, 1996
 160. Woolf Virginia, The Cinema, w: Arts Magazine, Londyn, 1926
 161. Yacowar Maurice, The Films of Paul Morrisey, Cambridge University Press, Nowy Jork, 1993
 162. Youngblood Gene, Expanded Cinema, P. Dutton & Co., Nowy Jork, 1970
 163. Zedd Nick, Totem of the Depraved, Two Thirteen Sixty-One Pubns, Nowy Jork, 1997
 164. Zone Ray, Oskar Fischinger - Painter, www.artscenecal.com 
3CINEMA | Bibliografia