Środa, 16 października 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Marcel Duchamp

Jeden z najwa?niejszych artystów XX wieku.M?odo?? sp?dzi? w Pary?u w?ród bohemy artystycznej Montrmartru, gdzie tworzy? obrazy pod wp?ywem fowizmu, futuryzmu i kubizmu. W 1915 roku przeniós? si? do Stanów Zjednoczonych gdzie wydawa? dadaistyczne pisma oraz sporadycznie tworzy?. Swoj? ide? anty-sztuki wprowadza? w ?ycie wystawiaj?c na wystawie pisuar (Fontanna), tworz?c ready-mades (absurdalnie zestawione obiekty ?ycia codziennego), rotoreliefy (wywo?uj?ce wra?enie iluzji ruchome dyski) czy zagadkowe instalacje (Panna m?oda...). Drug? cz??? ?ycia sp?dzi? (jak sam twiedzi?) g?ównie na grze w szachy, która by?a jego najwi?ksz? pasj?.

więcej >>>

Filmy: Rhytmus 21 (1921)

Pierwszy film Richtera, Rhytmus 21 (1921), jest klasycznym przetworzeniem jego rysunków w ?wiat ruchu. Obraz traktowany jest jako p?ótno, p?aszczyzna raczej ni? okno przedstawiaj?ce trójwymiarowy ?wiat. W tym krótkim, klikuminutowym filmie, bia?e i czarne p?aszczyzny przemieszczaj? si? i przenikaj?, tworz?c mi?dzy sob? z?o?one, rytmiczne zale?no?ci. Pocz?tkowo s? to czarne prostok?ty na bia?ym tle, w drugiej cz??ci filmu kolory zostaj? odwrócone. Jedyne p?aszczyzny przedstawione pod k?tem ostrym pojawiaj? si? w filmie jedynie na moment wprowadzaj?c element zaniepokojenia w tym logicznym, prostopad?ym ?wiecie.

więcej >>>

Książka: Robert Breer

Dwuj?zyczna (angielsko - francuska) ksi??ka do??czona do wydanego przez zestawu filmów na video. Ksi??ka zawiera szczegó?owy tekst Burford o twórczo?ci malarskiej, rze?biarskiej i filmowej artysty oraz rozszerzone opisy umieszczonych na kasecie video filmów.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy