Czwartek, 27 czerwca 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Viking Eggeling

Szwedzki malarz i twórca filmowy.Eggeling po wyje?dzie ze Szwecji na pocz?tku XX wieku uczestniczy? w rozwijaj?cym si? ruchu Dada. Jakkolwiek jego idee wydawa?y mu si? zbyt radykalne, zaprzyja?ni? si? z wieloma liderami ruchu. Na pocz?tku lat 20. zamieszka? w Berlinie u , z którym dzieli? zainteresowania dotycz?ce wykorzystania ruchu w sztuce abstrakcyjnej. Wspólnie tworzyli tzw. scroll-paintings (obrazy malowane na d?ugich, przesuwanych rolach papieru).

więcej >>>

Filmy: Drobiazg melodyjny (1933)

Krótka reklamówka wyrobów galanteryjnych zrealizowana przez Themersonów. Arty?ci ponownie wykorzystali wariacj? , animuj?c przedmioty na pod?wietlanej kalce, z której na?wietlana by?a klisza. Film prawdopodobnie zsynchronizowany by? z muzyk? Ravela, stanowi?c efekt zainteresowania artystów po??czeniem obrazu i d?wi?ku, znalezieniem wizualnego ekwiwalentu muzyki.

więcej >>>

Słownik: ta?ma filmowa

Standardowa szybko?? odtarzania filmu wynosi 24 klatki na sekund?, jednak wi?kszo?? projektorów posiada mo?liwo?? p?ynnej zmiany szybko?ci, co daje efekt zpowolnienia lub przyspieszenia filmu. Podobne efekty uzyskuje si? tak?e manipuluj?c szybko?ci? kamery podczas filmowania i odtwarzaniem nagranego filmu w innej (standardowej) szybko?ci.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy