Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Stan Brakhage

Ikona ameryka?skiego filmu eksperymentalnego.Stan Brakhage w ci?gu ponad 50 lat pracy zrealizowa? ponad 200 filmów, trwaj?cych od kilkudziesi?ciu sekund do kilku godzin. Jego bezkompromisowe podej?cie do sztuki stanowi wzrorcowy przyk?ad niez?omnego, krocz?cego indywidualnymi ?cie?kami artysty.

więcej >>>

Filmy: Alone, Life Wastes Andy Hardy (1998)

Arcydzie?o techniki found-footage spod r?ki Martina Arnolda.Na ten kilkunastominutowy film sk?ada si? zaledwie kilkadziesi?t sekund klasycznego filmu hollywoodzkiego z Judy Garland i Mickeyem Rooneyem. Wykorzystuj?c zwolnienie, cofanie i wielokrotne zap?tlenie tych samych fragmentów filmu Arnold wprowadza do swojego obrazu zupe?nie nowe sensy, od subtelnej erotyki do zaskakuj?cych, perwersyjnych skojarze? zwi?zanych z edypia?skim kompleksem.

więcej >>>

Książka: Deathtripping - Cinema of Transgression

Obszerna, definitywna antologia nowojorskiego ruchu Kina Transgresji lat 80.Szczegó?owe opisy wi?kszo?ci powsta?ych w tym nurcie filmów, wywiady z czo?owymi artystami (Zedd, Kern), wiele ilustracji.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy