Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 Basil Wright
 
ur. 1907, zm. 1987
narodowość: ANG
 
 Re?yser i producent filmów dokumentalnych. Jeden z filarów G.P.O. Film Unit Johna Griersona.

Stworzy? kilka najwa?niejszych filmów angielskiej szko?y dokumentalnej, w?ród nich Song of Ceylon oraz Night Mail.

Po wojnie wyk?ada? na Uniwersytecie Kalifornijskim. Jest te? autorem kilku ksi??ek o filmie.
 
 Liner Cruising South, 1933, reżyseria
Song of Ceylon, 1934, reżyseria
Night Mail, 1936, reżyseria
The Stained Glass at Fairford, 1956, reżyseria
The Immortal Land, 1958, reżyseria 
John Grierson
Alberto Cavalcanti
Kenneth Macpherson
Borderline
Spare Time
Hell Unltd
Equation: X + X = O, The
Tell me if it hurts
Pool
Film-Art
Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism
Close-Up
New Cinema


3CINEMA | Ludzie | Basil Wright