Czwartek, 13 grudnia 2018 
 David Wojnarowicz
 
ur. 1954, zm. 1992
narodowość: USA
 
 Malarz, rze?biarz, aktor, filmowiec, aktywista społeczny pracujący w Nowym Jorku w latach 70. i 80. XX wieku.

Wojnarowicz zdobył uznanie bezpardonową walką ze skostniałym społeczeństwem amerykańskim, jego hipokryzją i uprzedzeniami. Za pomocą różnorodnych ?rodków ekspresji - tekstów, graffiti, akcji czu wreszcie filmów - walczył o prawa homoseksualistów i narkomanów dotkniętych w latach 80. epidemią AIDS. Zdiagnozowany jako HIV+ w roku 1988 - roku ?mierci jego bliskiego przyjaciela, fotografa Petera Hujara - po?więcił ostatnie lata swojego życia na pisanie dzienników i aktywną działalno?ć polityczno - społeczną. Zmarł w roku 1992, w wieku 38 lat.

Twórczo?ć filmowa Wojnarowicza składa się z zaledwie kilku, często nieukończonych filmów, które swoją drapieżno?cią i wizyjno?cią idealnie wyrażają ducha niezależnej kultury nowojorskiej lat 80. Jego prace krążą wokół tematów seksualno?ci, narkotyków, ?mierci i polityki. Najważniejszym dokonaniem filmowym artysty jest nieukończony Where Evil Dwells, oparty na prawdziwych wydarzeniach sugestywny i obrazoburczy obraz z elementami rytuałów satanistycznych. Wojnarowicz współpracował także przy wielu projektach legendy nowojorskiego undergroundu - Richarda Kerna. Pod koniec życia artysta zrealizował kilka będących swoistym pożeganiem ta?m d?więkowych - kolaży muzyki oraz własnych wypowiedzi.
 
 Heroin, 1979, reżyseria
You Killed Me First, 1986, aktor
Where Evil Dwells, 1985, reżyseria
Stray Dogs, 1985, aktor
Fire in my Belly, 1987, reżyseria
Peter Hujar, 1988, reżyseria
Fear of Disclosure: The Psycho-Social Implications of HIV revelation, 1990, reżyseria
Bust, 1991, aktor 

David Wojnarowicz

Richard Kern
Lydia Lunch
Nick Zedd
Kenneth Anger
Jean Genet
Evil Cameraman
The Wild World of Lydia Lunch
Fingered
Where Evil Dwells
Police State
Poza Tabu ? nowojorskie Kino Transgresji
Deathtripping - Cinema of Transgression
Totem of the Depraved


3CINEMA | Ludzie | David Wojnarowicz