Środa, 18 września 2019 
 Kenneth Macpherson
 
ur.
narodowość: ENG
 
 Kenneth Macpherson by? redaktorem jednego z najwa?niejszych w mi?dzywojennej Europie pism o kinie awangardowym - Close-Up. Próbowa? tak?e realizacji filmowej, jego najwa?niejszym osi?gni?ciem pozostaje ambitny obraz Borderline z 1930 roku.

 
 Borderline, 1930, reżyseria
Dreams That Money Can Buy (A film in seven segments), 1947, produkcja 
John Grierson
Basil Wright
Alberto Cavalcanti
Borderline
Spare Time
Hell Unltd
Equation: X + X = O, The
Tell me if it hurts
Pool
Film-Art
Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism
Close-Up
New Cinema


3CINEMA | Ludzie | Kenneth Macpherson