Czwartek, 19 września 2019 
 Arnaldo Ginna
 
ur. brak danych, zm. brak danych
narodowość: ITA
 
 Plakat do filmu <i>Viva Futurista</i> A. Ginny

Futurysta, jeden z autorów manifestu The Futurist Cinema, brat Gino Corry, z którym zrealizowa? pierwsze w historii abstrakcyjne (kolorowe) filmy animowane. By?y one r?cznie malowane na ta?mie filmowej.

Niestety wszystkie zagin??y, rekonstrukcja kilku z nich mo?liwa jest dzi?ki tekstowi Abstract Cinema?Chromatic Music.

W 1916 roku Ginna wyre?yserowa? krótki film Vita Futurista, w którym wyst?pi?a wi?kszo?? jego przyjació? Futurystów. Ten film tak?e zagin??.

Wi?cej o eksperymentach braci w tek?cie Kino futurystów w?oskich.
 
 Studio di effetti tra quattro colori, 1910-12, reżyseria
Les Fleurs, 1910-12, reżyseria
Canto di Primavera, 1910-12, reżyseria
Accordo di colore, 1910-12, reżyseria
L?arcobaleno, 1910-12, reżyseria
La danza, 1910-12, reżyseria
Vita Futurista, 1916, reżyseria 
Anton Giulio Bragaglia
Bruno Corra
Vita Futurista
Thais
The Futurist Cinema
futuryzm
Kino futurystów w?oskich
Abstract Cinema?Chromatic Music


3CINEMA | Ludzie | Arnaldo Ginna