Czwartek, 17 października 2019 
 Bruno Corra
 
ur. 1872, zm. 1976
narodowość: ITA
 
 Bruno Corra (w?. Bruno Corradini) by? w?oskim futuryst?, jednim z autorów manifestu The Futurist Cinema. Wraz z bratem Arnaldo Ginna zrealizowa? pierwsze w historii abstrakcyjne (kolorowe) filmy animowane. By?y one r?cznie malowane na ta?mie filmowej.

Niestety wszystkie zagin??y, rekonstrukcja kilku z nich mo?liwa jest dzi?ki tekstowi Abstract Cinema?Chromatic Music.

Wi?cej o eksperymentach braci w tek?cie Kino futurystów w?oskich.
 
 Studio di effetti tra quattro colori, 1910-12, reżyseria
Les Fleurs, 1910-12, reżyseria
Canto di Primavera, 1910-12, reżyseria
Accordo di colore, 1910-12, reżyseria
L?arcobaleno, 1910-12, reżyseria
La danza, 1910-12, reżyseria
Vita Futurista, 1916, współpraca 

Bruno Corra

Anton Giulio Bragaglia
Arnaldo Ginna
Vita Futurista
Thais
The Futurist Cinema
futuryzm
Kino futurystów w?oskich
Abstract Cinema?Chromatic Music


3CINEMA | Ludzie | Bruno Corra