Czwartek, 19 września 2019 
 Migration
reż. Bill Viola
 
rok produkcji: 1976
kraj produkcji: USA
czas trwania: 7 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, Video
 
 Kadry z ta?my wideo `Migration` Billa Violi  
 Praca przedstawia pokój z siedz?cym przy stole m??czyzn?. Do stoj?cej na stole miski kapie powoli woda, czemu towarzysz? równomierne odg?osy gongu. Kamera powoli przybli?a obraz z planu ogólnego do zbli?enia kropli, która w ko?cowych kadrach zajmuje ca?y obraz. Migration przypomina wi?c nieco klasyczny film Wavelength Michaela Snowa, sk?adaj?cy si? z jednego, "przybli?aj?cego" uj?cia kamery (cho? film Violi sk?ada si? z kilku krótszych uj?? symuluj?cych jedno d?ugie).

Praca porusza problem percepcji detalu w obrazie, w szczególno?ci iluzji zwi?zanej ze zmian? skali jego obrazowania, ale tak?e z nisk? rozdzielczo?ci? obrazu wideo (okre?lona ilo?? linii poziomych i pionowych), która uniemo?liwia okre?lenie szczegó?ów obiektów (detali) w planie ogólnym.
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 2+4): 

Bill Viola


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 36
Bill Viola
Anthem
Ancient of Days
Reflecting Pool