Środa, 16 października 2019 
 Hell Unltd
reż. Norman McLaren
 
rok produkcji: 1936
kraj produkcji: ANG
czas trwania: 19 min.
taśma: czarno-biała, bez dźwięku, 35mm
publikacja video/dvd: bfi
 
 wspó?re?yseria: Helen Biggar
 
 Lewicowy, propagandowy film skierowany przeciwko wojnie, zbrojeniom i zyskom czepranym z handlu broni?. Wykorzystuj?c ró?ne techniki animacji oraz zainscenizowane scenki z udzia?em aktorów, McLaren przedstawia karykatury producentów i handlarzy broni, rosn?ce wydatki pa?stwa na zbrojenia, konfontuj?c je z obrazami zniszcze? wojny i zabitych ludzi. W ko?cowych scenach wzywa bezpo?rednio do akcji, pocz?wszy od pisania petycji, przez manifestacje i strajki a? do powstania ludu pracuj?cego.

Niezwyk?a wyobra?nia McLarena pozwoli?a mu wykorzysta? w tym wczesnym filmie zaskakuj?ce ?rodki wyrazu. Re?yser wykorzystuje r?cznie animowane wykresy i mapy, p?ynnie przechodzi od animacji lalkowej do zdj?? z udzia?em aktorów, cz?sto si?ga po metafory - przedstawiaj?c na przyk?ad spotkanie g?ów pa?stw dotycz?ce redukcji zbroje? poprzez umieszczanie przez nich na wadze miniaturowych samolotów i bomb.

Film McLarena jest jednym z wielu przyk?adów zaanga?owanego politycznie kina awangardowego okresu mi?dzywojennego, ??cz?c w sobie typow? dla artysty metaforyk? i humor ze swobodnym wykorzystaniem ró?norodnych technik filmowych.
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 5+3): 

Norman McLaren

John Grierson
Basil Wright
Alberto Cavalcanti
Kenneth Macpherson
Borderline
Spare Time
Equation: X + X = O, The
Tell me if it hurts
Beyond This Open Road
Pool
Film-Art
Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism
Close-Up
New Cinema


3CINEMA | Filmy | Hell Unltd, reż. Norman McLaren