Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 
Poniżej znajduje się zestaw dostępnych w tym serwisie tekstów, w tym materiałów Ÿródłowych oraz obszerniejszych biografii i charakterystyk poszczególnych twórców.


>>> historia kina eksperymentalnego

 1. Kino awangardowe w mi?dzywojennej Angli autor: ?ukasz Knasiecki
 2. Kino eksperymentalne - kilka uwag. autor: ?ukasz Knasiecki
 3. Kino futurystów w?oskich autor: ?ukasz Knasiecki
 4. London Filmmakers Co-operative autor: ?ukasz Knasiecki
 5. Poza Tabu ? nowojorskie Kino Transgresji autor: ?ukasz Knasiecki
>>> Ÿródła

 1. Abstract Cinema?Chromatic Music autor: Bruno Corra
 2. Cinema of Transgression Manifesto autor: Nick Zedd
 3. The Futurist Cinema autor: F.T. Marinetti, Bruno Corra, Emilio Settimelli, Arnaldo Ginna, Giacomo Balla, Remo Chiti
 4. Tysi?c i jeden drobiazgów Juliana Antonisza. autor: Andrzej Ko?ody?ski
 5. Viking Eggeling i jego abstrakcyjno-dynamiczny film autor: Henryk Berlewi
>>> rozszerzone biografie

 1. Kenneth Anger
 2. Oskar Fischinger
 3. Hans Richter 
3CINEMA | Teksty