Czwartek, 17 października 2019 
 

Zamieszczony tu słownik zawiera wyjaśnienia postawowych terminów i haseł dotyczących kina eksperymentalnego. Zestaw jest stale powiększany.

Ilość rekordów: 20

animacja bezpo?rednia
animacja kola?owa
animacja pojedynczej klatki
animacja rayogramowa
animacja rotoskopowa
Close-Up
Dufaycolor
Film Culture
Film-Art
found-footage
Frameworks
futuryzm
G.P.O. Film Unit
gasparcolor
Millenium Film Journal
New Cinema
Pool
Re:voir
ta?ma filmowa
technicolor 
3CINEMA | Słownik