Czwartek, 19 września 2019 
 Totem of the Depraved, 1997
autor: Nick Zedd
 

wydawnictwo: Two Thirteen Sixty-One Pubns, Nowy Jork, 1997

Autobiograficzna ksi??ka Nicka Zedda, w której opisuje pocz?tki swojej kariery filmowej. Nie szcz?dzi przy tym detali zwi?zanych ze swoim ?yciem prywatnym, opisuj?c m.in. burzliwy zwi?zek z Lydi? Lunch.

Ciekawa pozycja wprowadzaj?ca w post-punkowy ?wiat lat 80., cho? nie wolna od w?a?ciwej Zeddowi nuty bana?u i nieco naiwnego buntu przeciw establishmentowi. 

Okładka książki

David Wojnarowicz
Richard Kern
Lydia Lunch
Nick Zedd
Evil Cameraman
The Wild World of Lydia Lunch
Fingered
Where Evil Dwells
Police State
Poza Tabu ? nowojorskie Kino Transgresji
Deathtripping - Cinema of Transgression


3CINEMA | Bibliografia| Totem of the Depraved