Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 technicolor
 

Technika pozwalaj?ca na realizacj? filmów w kolorze, która zdominowa?a rynek (szczególnie ameryka?ski) po II wojnie ?wiatowej, wprowadzona na rynek przez firm? Kodak. 
3CINEMA | Słownik| technicolor