Środa, 18 września 2019 
 Experimental Animation - Origins of A New Art, 1976
autor: Cecile Starr, Robert Rusett / oce 5 3
 

wydawnictwo: Da Capo, Nowy Jork, 1976

Kluczowa pozycja dla zrozumienia pocz?tków i etapów rozwoju eksperymentalnej animacji. Ksi??ka zawiera biografie najwa?niejszych twórców tej dziedziny sztuki - od Vikinga Eggelinga, przez Normana McLarena a? do wykorzystuj?cych pierwsze komputery artystów z lat 70. Do ka?dej biografii do??czonych jest kilka tekstów ?ród?owych - prac teoretycznych poszczególnych artystów czy wywiadów z nimi.

Ksi??ka jest bogato ilustrowana, niestety jedynie fotografiami czarno-bia?ymi. Jej podstawowym mankamentem jest przedzia? czasowy, który ko?czy si? na po?owie lat 70-tych. Drugie wydanie ksi??ki z roku 1988 zawiera jedynie krótkie wprowadzenie na temat animacji lat 80. 

Okładka książki

3CINEMA | Bibliografia| Experimental Animation - Origins of A New Art