Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Re:voir
 

Prowadzone przez Pipa Chodorova francuskie wydawnictwo, które publikuje na kasetach video najwa?niejsze pozycje kina eksperymentalnego. Do wielu kaset do??czane s? dwuj?zyczne (francusko - angielskie) ksi??ki z zestawem tekstów krytycznych. Najlepsze wydawnictwo tego typu na ?wiecie.

Pip Chodorov prowadzi tak?e jedyn? powa?n? internetow? list? dyskujsyjn? o kinie eksperymentalnym - Frameworks.

Strona internetowa: Re:Voir, Pary? 
3CINEMA | Słownik| Re:voir