Środa, 18 września 2019 
 Experimental Cinema, The Film Reader, 2002
autor: Wheeler Winston Dixon, Gwendolyn Audrey Foster (red.)
 

wydawnictwo: Routledge, Londyn, 2002

Zestaw tekstów dotycz?cych historii ameryka?skiego kina awangardowego. Znajdziemy tutaj kluczowe teksty z najwa?niejszych pozycji dotycz?cych temaru oraz kilka napisanych specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa. Poszczególne dzia?y zawieraj? eseje na temat pocz?tków ameryka?skiej awangardy, jej eksplozji w latach 50. i 60., strukturalizmu oraz eksperymentów dwóch ostatnich dekad XX wieku. 

Okładka książki

3CINEMA | Bibliografia| Experimental Cinema, The Film Reader