Środa, 18 września 2019 
 Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism, 1998
autor: James Donald, Anne Friedberg, Laura Marcus (red).
 

wydawnictwo: Cassell, Londyn, 1998

Zbiór tekstów z ukazuj?cego si? w latach 1927-1933 w Londynie pisma Close-Up.

Ksi??ka zawiera wybór kilkudziesi?ciu tekstów poprzedzonych interesuj?cymi wst?pami oraz spis tre?ci wszystkich numerów tego legendarnego ju? dzisiaj pisma. 

Okładka książki

John Grierson
Basil Wright
Alberto Cavalcanti
Kenneth Macpherson
Borderline
Spare Time
Hell Unltd
Equation: X + X = O, The
Tell me if it hurts
Pool
Film-Art
Close-Up
New Cinema
G.P.O. Film Unit


3CINEMA | Bibliografia| Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism