Czwartek, 19 września 2019 
 Millenium Film Journal, nos. 4/5
 

wydawnictwo: , Nowy Jork, 1979

Podwójny numer Millenium Film Journal zatytu?owany Poltyka / Krajobraz, zawieraj?cy oko?o 30 tekstów, m.in. o lewicowym przedwojennym kinie niemieckim, ameryka?skim gejowskim kinie awangardowym czy filmie strukturalistycznym. 
3CINEMA | Bibliografia| Millenium Film Journal, nos. 4/5