Wtorek, 17 lipca 2018 
 Millenium Film Journal
 

Coroczny magazyn o kinie awangardowym i eksperymentalnym wydawany w Nowym Jorku począwszy od 1977 roku. Kolejne numery po?więcane są konkretnym tematom, np. Polityka / Krajobraz czy Niemcy / Wywiady. Do roku 2001 ukazało się 37 numerów - w tym kilka podwójnych. Millenium Film Journal jest jedynym stale ukazującym się pismem (choć w formie raczej książek) o kinie eksperymentalnym.

internet: Millenium Film Journal - magazyn o kinie awangardowym, wiele tekstów dostępnych on-line 
3CINEMA | Słownik| Millenium Film Journal