Środa, 18 września 2019 
 A Critical Cinema 2 - Interviews with Independent Filmmakers, 1992
autor: Scott Macdonald
 

wydawnictwo: University of Los Angeles, Los Angeles, 1992

Druga z serii ksi??ek Macdonalda, w których publikuje niezwykle szczegó?owe i interesuj?ce wywiady z najwa?niejszymi twórcami kina niezale?nego. Wywiady cz?sto kompilowane s? z teksów powsta?ych w ci?gu ró?nych spotka?, które Macdonald odby? z artystami na przestrzeni lat.

Ten tom skupia si? na twórcach kina eksperymentalnego i przynosi d?ugie wywiady z twócami takimi jak Yoko Ono, Michael Snow, Robert Breer, James Benning, Bruce Baillie czy Godfrey Reggio. 

Okładka książki

3CINEMA | Bibliografia| A Critical Cinema 2 - Interviews with Independent Filmmakers