Wtorek, 17 lipca 2018 
 Anger, 1995
autor: Billl Landis / oce 3 3
 

wydawnictwo: Harper-Perennial, Nowy Jork, 1996

Anger - The Unauthorized Biography of Kenneth Anger to jedyna dotychczas opublikowana biografia Kennetha Angera. Próba skazana na niepowodzenie już na starcie z uwagi na nie poddające się klasyfikacji życie Angera, który obsesyjnie strzeże swojej prywatno?ci, tworząc i rozpowszechniając kolejne mity i warianty swojej historii czym praktycznie uniemożliwia dotarcie do wła?ciwej, prawdziwej historii, jeżeli takowa w ogóle istnieje.

Anger od początku był przeciwny powstaniu książki, wysyłał listy z pogróżkami do wszystkich potencjalnych ?ródeł informacji, do wydawcy, a na samego autora rzucił crowleyowską klątwę. Z uwagi na odmowę współpracy bohatera tej książki, jest to biografia koncentrująca się nie na samym Angerze, a jego otoczeniu, miejscach i czasach, w których tworzył. Landisowi udało się przeprowadzić wywiady z większo?cią żyjących współpracowników Angera - Bobbym Beausoleil, Jonasem Mekasem, Dennisem Hopperem. Z książki wyłania się postać niezwykle kontrowersyjna, przedstawiona dodatkowo nieco ironicznie w negatywnym ?wietle. Anger jawi się jako utalentowany artysta o bardzo trudnym, histerycznym charakterze, dzięki któremu szybko zniechęca do siebie wszystkich współpracowników.

Podstawową wadą książki jest brak jakiejkolwiek twórczej analizy filmów Angera, co czyni z niej zaledwie skandalizującą, brukową biografię przypominającą serię Hollywood Babylon samego Angera. 

Okładka książki

3CINEMA | Bibliografia| Anger