Środa, 16 października 2019 
 Moonchild - The Films of Kenneth Anger, 2002
autor: Jack Hunter (red.) / oce 5 3
 

wydawnictwo: Creation Books, Nowy Jork, 2002

Nietypowo wydany zbiór trzech interesuj?cych tekstów analizuj?cych filmow? twórczo?? Kennetha Angera. Eseje przedstawiaj? wp?ywy mitów, symboli i okultyzmu na twórczo?? artysty ??cz?c je z krótkimi wstawkami biograficznymi oraz s?ownikowo - hypertekstowymi wstawkami o zawieraj?cymi zbiór najwa?niejszych poj?? i postaci zwi?zanych z filmami Angera.

Wydana na kredowym papierze ksi??ka zawiera wiele interesuj?cych ilustracji, niestety wszystkie czarno-bia?e i cz?sto bardzo s?abej jako?ci. 

Okładka książki

3CINEMA | Bibliografia| Moonchild - The Films of Kenneth Anger