Czwartek, 19 września 2019 
 Lovers of Cinema, The First American Avant-Garde 1919-1945
autor: Jan Christopher Horak (red.)
 

wydawnictwo: The University of Wisconsin Press, Madison, 1995

Niezwykle interesuj?cy zestaw tekstów dotycz?cych nieznanego szerzej okresu ameryka?skiej awangardy filmowej. Cho? okres 1919-1945 kojarzony jest g?ównie z dokonaniami prekursorów europejskich, nie nale?y zapomina? i? w Stanach Zjednoczonych trwa?y tak?e eksperymenty z form? filmow?. W ksi??ce znale?? mo?na opisy twórczo?ci Mary Ellen Bute, Theodore Huffa czy ameryka?skiego epizodu Man Raya. 

Okładka książki

3CINEMA | Bibliografia| Lovers of Cinema, The First American Avant-Garde 1919-1945