Środa, 18 września 2019 
 Walka o film artystyczny w mi?dzywojennej Polsce, 1989
autor: Marcin Gi?ycki
 

wydawnictwo: PWN, Warszawa, 1989

Ksi??ka jest antologi? mi?dzywojennych tekstów zwi?zanych z kinem awangardowym. Jest rozwini?ciem prowadzonego przez autora w latach 80. cyklu, który ukazywa? si? w kwartalniku Filmoteki Narodowej Iluzjon. Teksty dobrane zosta?y pod k?tem spojrzenia na film z perspektywy innych sztuk, przede wszystkim plastycznych. 
3CINEMA | Bibliografia| Walka o film artystyczny w mi?dzywojennej Polsce