Środa, 16 października 2019 
 gasparcolor
 

Jedna z pierwszych technik filmu kolorowego, wynaleziona przez braci Bel? i Imr? Gaspar. Polega?a na u?yciu wielowarstwowego filmu zawieraj?cego barwy zielon?, czerwon? i niebiesk? w celu uzyskania filmu kolorowego. W tej technice powsta?o wiele animowanych filmów awangardowych (Oskar Fischinger, Len Lye). 
3CINEMA | Słownik| gasparcolor