Piątek, 20 lipca 2018 
 gasparcolor
 

Jedna z pierwszych technik filmu kolorowego, wynaleziona przez braci Belę i Imrę Gaspar. Polegała na użyciu wielowarstwowego filmu zawierającego barwy zieloną, czerwoną i niebieską w celu uzyskania filmu kolorowego. W tej technice powstało wiele animowanych filmów awangardowych (Oskar Fischinger, Len Lye). 
3CINEMA | Słownik| gasparcolor