Środa, 16 października 2019 
 Film Culture
 

Ameryka?ske pismo filmowe zajmuj?ce si? filmem awangardowym, wydawane od 1955 roku. Antologia tekstów z pierwszych 15 lat ukaza?a si? w ksi??ce Film Culture an Anthology. 
3CINEMA | Słownik| Film Culture