Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 Dufaycolor
 

Prymitywna technika filmu kolorowego wynaleziona we Francji w latach 30. XX wieku. Proces ten polega? na umieszczaniu mozaikowego filtru ze szczelinami (odpowiadaj?cymi kolorom czerwonemu, zielonemu i niebieskiemu) pomi?dzy film a emulsj?. Nast?pnie film by? fotografowany przez ten filtr. 
3CINEMA | Słownik| Dufaycolor