Wtorek, 17 lipca 2018 
 animacja pojedynczej klatki
 

Animacja pojedynczej klatki (ang. single-frame animation) polega na tworzeniu filmu z szeregu zupełnie różnych obrazów, z których każdy zajmuje obszar jedynie jednej klatki filmowej. Metoda ta demistyfikuje iluzję ruchu czy ciągło?ci kina, proponując widzowi zalew obrazów, których racjonalny odbiór uniemożliwiony jest krótkotrwało?cią ich wy?wietlania, co prowadzi do odbioru filmu w sposób niemal zupełnie nie?wiadomy. Pionierem tego typu kina byli m.in. Peter Kubelka czy Robert Breer. 
3CINEMA | Słownik| animacja pojedynczej klatki