Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 animacja rotoskopowa
 

Kadr(y) z filmu `Fuji`, reż. Robert Breer

Animacja rotoskopowa polega na tworzeniu kadrów poprzez odrysowywanie konturów form z filmu przedstawiaj?cego zrealizowanego tradycyjn? kamer?. W technice tej tworzone by?y ju? filmy animowane na pocz?tku XX wieku, jej renesans nadszed? w czasach pop-artu. Najwa?niejszym twórc? wykorzystuj?cym animacj? rotoskopow? w kinie eksperymentalnym jest Robert Breer. 
3CINEMA | Słownik| animacja rotoskopowa