Środa, 16 października 2019 
 animacja rayogramowa
 

Ta?ma filmu <i>Le Rétour de la Raison</i> Man Ray`a


Zastosowana po raz pierwszy przez Man Raya technika tworzenia filmu za pomoc? na?wietlania ta?my bezpo?rednio poprzez u?o?one na niej drobne przedmioty, co tworzy monochromatyczne, konturowe obrazy. Klasycznym filmem zrealizowanym w tej technice jest Le Rétour de la Raison. 
3CINEMA | Słownik| animacja rayogramowa