Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 animacja kola?owa
 

Animacja wykorzystuj?ca wiele ró?nych technik - mog? to by? zarówno klasyczne zdj?cia przedstawiaj?ce, jak i fragmenty rysowane, wycinanki czy malowane bezpo?rednio na ta?mie filmowej. 
3CINEMA | Słownik| animacja kola?owa