Czwartek, 13 grudnia 2018 
 animacja bezpo?rednia
 

Fragmenty ta?m filmowych Len Lye`a (1)


Animacja bezpo?rednia (ang. direct animation) polega na tworzeniu filmu poprzez bezpo?rednie rysowanie, malowanie czy wyskrobywanie na ta?mie celuloidowej - kamera filmowa w tej technice jest zbędna. Ta pracochłonna technika wymaga olbrzymiej dokładno?ci i cierpliwo?ci, do zapełnienia każdej sekundy filmu konieczne jest wypełnienie 24 niewielkich klatek filmu.

Znane są dwie metody tworzenia animacji tą techniką - klasyczna, polegająca na nanoszeniu na film kolejnych faz ruchu obiektu oraz wynaleziona w latach 30. przez Len Lye'a, polegająca na malowaniu wzorów wzdłuż ta?my filmowej, co przy odtwarzaniu filmu także daje wrażenie ruchu.

Obrazy mogą być nanoszone za pomocą różnych technik - malowania farbą, rysowania czy wydrapywania (patrz ostatnie filmy Len Lye`a). Jeszcze inną odmianą tej techniki jest wykorzystanie batiku - egzotycznej techniki używanej do barwienia tkanin polegającej na rysowaniu wzorów woskiem - filmy w tej technice realizował m.in. Harry Smith.

Podobną, non-kamerową technikę (zwaną rayogramową) stosował w swoich wczesnych filmach Man Ray . 

Fatal error: Cannot use string offset as an array in /funkcje_right.php on line 36
Len Lye
Swinging the Lambeth Walk
Colour Box, The
Film Number 4 (Fast Track)
Film Number 3 (Interwoven)
Film Number 2 (Message from the Sun)