Poniedziałek, 18 lutego 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Siergiej Eisenstein

Jeden z najwi?kszych twórców kina.Urodzony na prze?omie wieków syn architekta, zacz?? realizowa? filmy po Rewolucji Pa?dziernikowej. Zasy?yn?? nowatorsk? technik? monta?u, za pomoc? którego budowa? napi?cie i znaczenia w filmie. W Rosji zrealizowa? swoje najwa?niejsze dzie?a - Pa?dziernik czy Pancernik Potiomkin z nie?mierteln? scen? odeskich schodów. Na pocz?tku lat 30. przebywa? w Hollywood, gdzie jednak nie móg? si? odnale??. W Ameryce zrealizowa? tylko jeden film, nakr?cony w Meksyku dokument - arcydzie?o zmontowane dopiero kilkadziesi?t lat po jego ?mierci. Po powrocie do Rosji pracowa? nad epick? trylogi? Iwan Gro?ny. Zmar? przy pracy nad jej ostatni? cz??ci?.

więcej >>>

Filmy: Anemic Cinema (1926)

Od strony wizualnej ten czarno-bia?y film jest wynikiem zainteresowania Duchampa obiektami, które nazywa? retoreliefami. Rotoreliefy to okr?g?e dyski zawieraj?ce narysowane ró?nego rodzaju spirale, które przy równomiernym obracaniu wokó? osi wywo?uj? optyczne efekty trójwymiarowo?ci, niesko?czono?ci.

więcej >>>

Książka: Europejskie manifesty kina

Obszerny zbiór manifestów z historii kina XX wieku. Znajdziemy tutaj m.in. teksty Wiertowa, Griersona, Eisensteina, w?oskich Futurystów, a tak?e manifesty powojenne, m.in. francuskiej Nowej Fali oraz Dogmy.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy