Sobota, 20 lipca 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Oskar Fischinger

Znaczenie jakie mia?a twórczo?? Oskara Fischingera dla rozwoju animowanego filmu eksperymentalnego jest porównywalne jedynie z dokonaniami Orsona Welles'a dla filmu fabularnego. Fischinger pozostaje symbolem niez?omnego artysty - filmowca, który kreuje swoje wizje wbrew komercyjnym tendencjom. Niedo?cigniony mistrz wyprzedzaj?cy o dekady swoje czasy, geniusz animacji, prekursor op-artu, instalacji audiowizualnych. Artysta wierz?cy, i? jego kino absolutne jest w stanie dotrze? do ka?dego widza, niezale?nie od kultury, w jakiej wyrós?. Awangardzista pracuj?cy dla Disneya, zmagaj?cy si? z najwi?kszymi ameryka?skimi wytwórniami filmowymi, który swoj? postaw? w du?ej mierze przyczyni? si? do powstania najwi?kszego powojennego ruchu kina artystycznego, znanego pod nazw? New American Cinema.

więcej >>>

Filmy: Vormittagspuk (1927)

Vormittagspuk czyli Duchy przed ?niadaniem to jeden z pierwszych awangardowych filmów surrealistycznych. Przedstawia krótk? histori? znudzonych rutyn? codziennej egzystencji przedmiotów, które buntuj? si? i p?ataj? figle swoim w?a?cicielom. W filmie widocznych jest wiele humorystycznych, dadaistycznych elementów - wykorzystane s? typowe dla dada przedmioty: kapelusze, zegarki, drabiny - wszystkie w zabawnych, absurdalnych okoliczno?ciach. Najbardziej znana scena filmu przestawia uciekaj?c? grup? lataj?cych... kapeluszy.

więcej >>>

Tekst: Viking Eggeling i jego abstrakcyjno-dynamiczny film

Czas jako problem czwartego wymiaru w sztukach plastycznych ju? od dawna absorbuje umys?y twórców, i przez w?oskich futurystów ten w?a?nie problem zosta? wysuni?ty jako najbardziej dominuj?ce zagadnienie nad wszystkimi innymi. Wszystkie ?rodki, jakie a? do tego czasu istnia?y, je?li chodzi o plastyczny i malarski wyraz ekspresji, operuj?ce realistycznymi lub naturalistycznymi formami, zosta?y uznane za takie, które ju? nie wystarczaj?, nie odpowiadaj? celowi. Tak wi?c zacz?to poszukiwa? w kierunku formistycznym, co rezultacie mia?o nam da? mo?liwo?? realizowania najsubtelniejszych uczu? i wibracji naszej duszy.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy