Poniedziałek, 18 marca 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Len Lye

Len Lye to jeden z najbardziej ekscentrycznych i jeszcze do niedawna niedocenianych artystów XX wieku. Urodzony w robotniczej rodzinie w kolonialnej Nowej Zelandii Lye szybko zako?czy? edukacj? i odda? si? podró?owaniu po otaczaj?cych Now? Zelandi? dziewiczych wyspach po?udniowego Pacyfiku. "Prymitywna" kultura, sztuka i rytua?y, z którymi si? tam zetkn?? mia?y mie? du?y wp?yw na jego przysz?? twórczo??. M?odego Lena od dzieci?stwa fascynowa?y dwie rzeczy - sztuka i ruch, tote? gdy us?ysza? o europejskim moderni?mie a w szczególno?ci o manifestach futurystów, nie waha? si? podj?? trudu 9-tygodniowego rejsu do Europy.

więcej >>>

Filmy: Bluebottles (1928)

Przerysowana komedia na podstawie historii H.G. Wells'a. Przypadkowa dziewczyna wpl?tuje si? w histori? kryminaln?.

więcej >>>

Tekst: Kino futurystów w?oskich

Ruch w?oskich futurystów by? jednym z pierwszych, prawdziwych ruchów artystycznych rodz?cej si? Awangardy. Futury?ci chcieli pój?? dalej od kubistów, wyj?? ze sztuk? na ulic?, wprowadzi? do niej stan ci?g?ej rewolucji i prowokacji. Zafascynowani wielkomiejskim ?yciem, technologi? i ruchem nie mogli pozosta? w swych dzia?aniach oboj?tni wobec filmu ? rodz?cego si? w?a?nie medium, niemal idealnie wspó?graj?cego z ich g?ównymi ideami.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy