Niedziela, 21 kwietnia 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Man Ray

Jeden z najwi?kszych fotografików XX wieku.Man Ray (Emannuel Radnitsky) by? jednym z g?ównych uczestników ruchu Dada w Pary?u, w którym zamieszka? na pocz?tku lat 20. XX wieku. Pocz?tkowo malowa?, fotografia zainteresowa?a go dopiero przy próbie dokumentacji swoich prac. Od tej pory Man Ray po?wi?ci? si? temu medium niemal ca?kowicie, opracowuj?c wiele nowatorskich technik laboratoryjnych. Man Ray sportretowa? niemal wszystich wielkich mi?dzywojennej, paryskiej awangardy - to dzi?ki niemu dokumentacja fotograficzna tych czasów jest tak dobra.

więcej >>>

Filmy: Housing Problems (1935)

Ten film jest poprzednikiem dzisiejszych tzw. dokumentów interwencyjnych. Stworzony w brytyjskiej szkole lewicuj?cego dokumentu przedstawia lokalowe problemy mieszka?ców angielskich slumsów wykorzystuj?c wypowiedzi samych mieszka?ców, nie pozowane zdj?cia z ?ycia dzielnicy jak i makiety projektowanych nowych osiedli wraz z fachowym komentarzem na temat ich budowy. Przyk?ad awangardowego filmu dokumentalnego, którego ?wietna formu?a nie zmieni?a si? do dzi?.

więcej >>>

Słownik: Close-Up

Brytyjski magazyn filmowy.Pierwszy numer ukaza? si? w lipcu 1927 roku. Pismo redagowali w Londynie i Szwajcarii i jego ?ona Winfred Bryher. W?ród wspó?pracowników byli m.in. Robert Herrinh, Oswell Blakestone, Dorothy Richardson, Gertrude Stein, H.D. (poetka), Man Ray (fotografie). Ukazywa?y si? tak?e sta?e korespondencje z ca?ej Europy, m.in. z Moskwy, Berlina i Wiednia.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy