Środa, 23 sierpnia 2017 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Louis Bunuel

Bunuel był jednym z najważniejszych twórców filmowych XX wieku.Przygodę z kinem artysta rozpoczšł w 1923 roku gdzie pracował jako asystent Jeana Epsteine'a przy filmach takijch jak Upadku domu Usherów. W 1929 roku wraz z Salvadorem Dali reżyser stworzył chyba najbardziej znany film eksperymentalny, . W latach 30. Bunuel zrealizował jeszcze dwa krótkie filmy eksperymentalne - dokumentalny oraz antyklerykalny . Po wojnie skierował się w stronę klasycznej narracji tworzšc w Meksyku i Francji kilkadziesišt znakomitych filmów fabularnych, w których zawsze jednak przemycał surrealistystyczne motywy.

więcej >>>

Filmy: The Wild World of Lydia Lunch (1983)

Nakręcony na kilku szpulach ukradzionej ta?my Super-8 kolaż scenek sfilmowanych podczas Zedda podczas jego krótkotrwałego zwišzku z Lydiš Lunch. Zwišzku intensywnego, który Zedd bardzo szczegółowo opisuje w swojej autobiograficznej ksišżce Totem of the Depraved.

więcej >>>

Słownik: futuryzm

Awangardowy kierunek w literaturze, sztukach plastycznych, teatrze, muzyce i filmie, rozwijajšcy się w I ćwierćwieczu XX stulecia, głównie we Włoszechi w Rosji. Głównym założeniem futuryzmy była idea anarchicznego buntu przeciw ustalonym normom życia społecznego, wszelkim tradycjom kulturalnym i artystycznym, przy jednoczesnej apoteozie nowoczesnej cywilizacji, fascynacji technikš, dynamizmem, wielkomiejskim życiem; nawišzywał do nietzscheanizmu, gloryfikujšc postawę ekspansywnš, siłę, walkę, prowokacyjny i burzycielski nastrój. F. narodził się z protestu przeciwko mieszczańskim formom życia; jego konsekwencje polityczne były krańcowo różne: od powišzań z faszyzmem (Marinetti Futurismo e fascismo) do zwišzków z lewicš komunistycznš.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy