Środa, 16 października 2019 
 
3cinema: informacje

Witamy w internetowych serwisie o kinie eksperymentalnym i awangardowym. Dla początkujących proponujemy krótkie wprowadzenie - Kino Eksperymentalne. Nasza baza filmów i twórców jest wciąż w trakcie budowy, toteż prosimy o wyrozumiałość. Aktualnie dostępna jest dosyć obszerna baza informacji o filmie awangrdowym okresu Wielkiej Awangardy oraz podejyncze informacje z okresu powojennego. Serwis aktualizowany jest często, zapraszamy więc do zaglądania i wpisania się na naszą listę mailingową. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o 166 filmach, 57 twórcach filmowych oraz 46 innych rekordów.

Twórcy: Basil Wright

Re?yser i producent filmów dokumentalnych. Jeden z filarów .Stworzy? kilka najwa?niejszych filmów angielskiej szko?y dokumentalnej, w?ród nich oraz .

więcej >>>

Filmy: Migration (1976)

Praca przedstawia pokój z siedz?cym przy stole m??czyzn?. Do stoj?cej na stole miski kapie powoli woda, czemu towarzysz? równomierne odg?osy gongu. Kamera powoli przybli?a obraz z planu ogólnego do zbli?enia kropli, która w ko?cowych kadrach zajmuje ca?y obraz. Migration przypomina wi?c nieco klasyczny film Wavelength , sk?adaj?cy si? z jednego, "przybli?aj?cego" uj?cia kamery (cho? film Violi sk?ada si? z kilku krótszych uj?? symuluj?cych jedno d?ugie).

więcej >>>

Słownik: Pool

Firma stworzona wokó? pisma przez i jego ?on? Bryher, która zajmowa?a si? wydawaniem literatury, magazynu oraz produkcj? filmów. G?ównym ?ród?em finansowania by?a fortuna ojca Bryher, jednego z najbogatszych ludzi w Anglii - sir Johna Reeves Ellerman'a.

więcej >>>

Podaj swój e-mail aby otrzymywać informacje o uaktualnieniach strony:

Linki 
Evil Cameraman
2005-11-18 10:31
Cosmic Ray
2005-10-16 21:31
Swinging the Lambeth Walk
2004-06-15 09:41
Colour Box, The
2004-06-15 09:40
Len Lye
2004-06-14 20:42
3CINEMA | film eksperymentalny, film awangardowy