Piątek, 20 lipca 2018 
 Dziga Wiertow
 
ur. 02.01.1886 w Białymstoku, zm. w 1954 r.
narodowość: RUS
 
 Plakat do filmu `Kino-Oko` Dzigi Wiertowa


Wiertow urodził się 2 stycznia 1896 roku w Białymstoku jako Dennis Arkadievitch Kaufman. Studiował w białostockim konserwatorium muzycznym oraz medycynę w Petersburgu. Jego młodszy brat, Michaił Kaufman był opertatorem filmowym, pracował m.in. z Jeanem Vigo. Obok twórczo?ci filmowej Wiertow przez całe życie zajmował się pisaniem, opublikował kilkaset tekstów.

Początkowo Wiertow tworzył filmy dokumentalne, z których najbardziej znana jest seria Kino-Prawda, składający się z 23 odcinków cykl 15 minutowych tygodników filmowych, dokumentujących życie porewolucyjnej Rosji. W tym czasie Wiertow zakłada grupę Kino-Glaz (Kino-Oko), w której promuje ideę supermacji obiektywnej kamery nad subiektywnymi ułomnym ludzkim okiem. W 1922 roku członkowie grupy ogłaszają radykalny manifest, negujący rozrywkowe kino zachodnie przedstawiające wyidealizowany ?wiat burżuazji oraz postulujący "prawdziwe" filmowanie zwykłych, prostych ludzi. Wiertow przedstawia równie radykalną artystycznie teorię interwałów, wegług której przerwy między ujęciami mają równoznaczną warto?ć z nimi samymi.


W realizowanych w następnych latach filmach Wiertow doprowadza do mistrzostwa nowatorskie techniki montażu, dzielenia obrazu, superimpozycji, dzięki którym jest w stanie osiągnąć zadziwiające efekty specjalne. Tak dzięki niesamowitej i wyjątkowej kooperacji filmowej awangardy oraz komunistycznej władzy powstały arcydzieła: Kino-Oko czy Człowiek z kamerą filmową.

W kolejnych latach Wiertow wykorzystuje pojawienie się filmu d?więkowego, eksperymentując z jego formą w filmie Entuzjazm. Film ma problemy w Rosji, podobnie jak kilka lat pó?niejsze Trzy pie?ni o Leninie, zatrzymane przez Stalina ze względu na zbytnią gloryfikację postaci Lenina. Po wojne, wraz ze wzrosetem zainteresowania w Rosji filmem fabularnym, Wiertow traci możliwo?ć tworzenia i spędza ostatnie lata życia przy montażu kronik filmowych. Umiera w roku 1954.
 
 
  1. Wiertow Dziga, Człowiek z kamerą, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1976
 
 Bitwa, 1920, reżyseria
Agit-Pocišg VTSIK, 1921, reżyseria
Historia Wojny, 1922, reżyseria
Kino-Prawda, 1922, reżyseria
Kino-Oko, 1924, reżyseria
Naprzód, Rosjo, 1926, reżyseria
Szósta czę?ć ?wiata, 1926, reżyseria
Człowiek z kamerš filmowš, 1929, reżyseria
Entuzjazm, 1931, reżyseria
Trzy pie?ni o Leninie, 1934, reżyseria
Kołysanka, 1938, reżyseria 

Dziga Wiertow


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /funkcje_right.php on line 36
Siergiej Eisenstein
Kino-Oko