Środa, 16 października 2019 
 James Whitney
 
ur. 1922, zm. 1982
narodowość: USA
 
 James Whithey (tworz?cy cz?sto wraz z bratem Johnem) zyska? uznanie tworz?c specyficze, op-artowe filmy eksperymentalne od lat 40 XX wieku.

W 1949 roku bracia zdobyli g?ówn? nagrod? na festiwalu kina eksperymentalnego w Belgii. W latach 60. bracia skonstruowali analogowy komputer, za pomoc? którego mo?liwe by?o tworzenie skomplikowanych, abstrakcyjnych filmów animowanych.

Tak powsta? najbardziej znany film Jamesa Whitneya, abstrakcyjny Lapis.
 
 Twenty Four Variations (z/ John Whitney), 1939-40, reżyseria
Three Untitled Films (z/ John Whitney), 1940-42,
Film Exercise 1 (z/ John Whitney), 1943,
Film Exercise 2 and 3 (z/ John Whitney), 1944,
Film Exercise 4 (z/ John Whitney), 1944,
Film Exercise 5 (z/ John Whitney), 1944,
Yantra, 1950-55, reżyseria
Lapis, 1963-66, reżyseria
Dwi Ja, 1976, reżyseria
Wu Ming, 1970-77, reżyseria
Hsiang Sheng, 1977, reżyseria
Kang Jing Xiang, 1982, reżyseria 
3CINEMA | Ludzie | James Whitney