Środa, 16 października 2019 
 Bill Viola
 
ur. 1951
narodowość: USA
 
 Jeden z czo?owych twórców video-artu i jeden z najbardziej uznanych artstów II po?owy XX wieku.

Viola od pocz?tku lat 70. realizuje ta?my video, instalacje z u?yciem video, instalacje d?wi?kowe. To w du?ej mierze dzi?ki niemu video-art sta? si? szybko równoprawn? dziedzin? sztuki.

Prace Violi skupiaj? si? najcz??ciej na metaforycznej analizie obrazu i jego percepcji z uwzgl?dnieniem transformacji, jakim poddaje obrazy wspó?czesna technologia.

W ostatnich latach Viola pracuje w technologii high-definition (cyfrowe wideo o du?ej rozdzielczo?ci), a jego prace coraz cz??ciej prezentowane s? podczas pojedynczych projekcji z udzia?em wykonywanej na ?ywo przez orkiestr? muzyki.
 
 
  1. Bill Viola - strona domowa
 
 Migration, 1976, reżyseria
Reflecting Pool, 1977, reżyseria
Ancient of Days, 1979, reżyseria
Anthem, 1983, reżyseria 

Bill Viola


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 26