Poniedziałek, 16 lipca 2018 
 Bill Viola
 
ur. 1951
narodowość: USA
 
 Jeden z czołowych twórców video-artu i jeden z najbardziej uznanych artstów II połowy XX wieku.

Viola od początku lat 70. realizuje ta?my video, instalacje z użyciem video, instalacje d?więkowe. To w dużej mierze dzięki niemu video-art stał się szybko równoprawną dziedziną sztuki.

Prace Violi skupiają się najczę?ciej na metaforycznej analizie obrazu i jego percepcji z uwzględnieniem transformacji, jakim poddaje obrazy współczesna technologia.

W ostatnich latach Viola pracuje w technologii high-definition (cyfrowe wideo o dużej rozdzielczo?ci), a jego prace coraz czę?ciej prezentowane są podczas pojedynczych projekcji z udziałem wykonywanej na żywo przez orkiestrę muzyki.
 
 
  1. Bill Viola - strona domowa
 
 Migration, 1976, reżyseria
Reflecting Pool, 1977, reżyseria
Ancient of Days, 1979, reżyseria
Anthem, 1983, reżyseria 

Bill Viola


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /funkcje_right.php on line 26