Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 Jan Svankmajer
 
ur. 4.09.1934 w Czechos?owacji
narodowość: CZE
 
 Czeski rze?biarz, pisarz i twórca filmowy.

W latach 50. Svankmajer uko?czy? praski instytut sztuki u?ytkowej oraz oraz wydzia? dramatyczny na tamtejszej ASP. Filmem artysta zainteresowa? si? pod koniec lat 60., kiedy to rozpocz?? realizacj? krótkich, surrealistycznie zabarwionych lalkowych animacji, które przynios?y mu uznanie na ca?ym ?wiecie. Pierwsz? pe?nometra?ow? produkcj? Svankmajera jest Neco z Alenki z 1988 roku, za któr? przysz?y kolejne wybitne filmy - Faust czy ostatni - Ma?y Otik.

Filmy Svankmajera charakteryzuj? si? ?mia?ym ??czeniem zdj?? przedstawiaj?cych aktorów oraz animacji lalkowej oraz swobodnym podej?ciem do klasyki (Poe, Carroll, Goethe). Jego wynaturzone, zdeformowane kukie?ki stanowi?y g?ówn? inspiracj? dla artystów tej miary co bracia Quay, którzy zadedykowali mu zreszt? film Gabinet Jana Svankmajera.
 
 
  1. Jan Svankmajer - Alchemist of the Surreal
 
 Poslední trik pana Schwarcewalldea a pana Edgara, 1964, reżyseria
Johann Sebastian Bach: Fantasia G-moll, 1965, reżyseria
Hra s kameny (Game with Stones), 1965, reżyseria
Et Cetera, 1966, reżyseria
Rakvickarna, 1966, reżyseria
Historia Naturae, Suita, 1967, reżyseria
Byt (Flat), 1968, reżyseria
Picknick mit Weissmann (Picnic with Weissmann), 1968, reżyseria
Zahrada (The Garden), 1968, reżyseria
Tichý týden v dome (A Quiet Week in the House), 1969, reżyseria
Don Sanche (Don Juan), 1970, reżyseria
Kostnice (The Ossuary), 1970, reżyseria
Zvahlav aneb Saticky Slameného Huberta (Jabberwocky), 1971 1,
Leonarduv denik (Leonardo's Diary), 1972, reżyseria
Otrantský zámek (Castle of Otranto), 1977, reżyseria
Zánik domu Usheru (Fall of the House of Usher), 1981,
Moznosti dialogu (Dimensions of Dialogue), 1982, reżyseria
Do pivnice, (Down, ,
Kyvadlo, jáma a nadeje (Pit, the Pendulum and Hope), 1983, reżyseria
Another Kind of Love, 1988, reżyseria
Muzné hry (Virile Games), 1988, reżyseria
Neco z Alenki, 1988, reżyseria
Flora, 1989, reżyseria
Meat Love, 1989, reżyseria
Tma/Svetlo/Tma (Darkness/Light/Darkness), 1989,
Animated Self-Portraits, 1989, reżyseria
The Death of Stalinism in Bohemia, 1990, reżyseria
Jídlo (Food), 1992, reżyseria
Spiklenci slasti (Conspirators of Pleasure), 1996, reżyseria
Faust, 1994, reżyseria
Otesánek (Little Otik), 2000, reżyseria 

Jan Svankmajer

3CINEMA | Ludzie | Jan Svankmajer