Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 Walter Ruttman
 
ur. 28.12.1887 r. we Frankfurcie, zm. 15.07.1941 r.
narodowość: GER
 
 Niemiecki re?yser filmowy.

Ruttman uko?czy? architektur? oraz malarstwo na uniwersytetach w Zurychu oraz Monachium. W latach 20. równolegle z Richterem i Eggelingiem rozpocz?? eksperymenty z filmem abstrakcyjnym. Wówczas zrealizowa? seri? czarno-bia?ych i kolorowych filmów Opus.

Po roku 1925 Ruttman zerwa? definitywnie z filmow? abstrakcj? kieruj?c swoje zainteresowania w stron? wykorzystania mo?liwo?ci monta?u. Najwi?ksz? s?aw? przyniós? Ruttmanowi film Berlin. Die Sinfonie der Großstadt. z 1927 roku, obraz, który zainicjowa? nurt filmowych "symfonii miasta". To legendarne dzie?o Ruttmana zainspirowa?o i zdefiniowana?o nurt w kinematografii nazywany "Symfoni? miasta". Zrealizowany po koniec lat 20. film przedstawia w kalejdoskopowym ?wietle zdarze? jeden dzie? z ?ycia wielkiej mi?dzywojennej metropolii, Berlina. Wykorzystyj?cy estetyk? ekspresjonizmu film Ruttmana podzielony jest niczym symfonia na 5 cz??ci, w warstwie wizualnej kontynuuje jego wcze?niejsze poszukiwania artystyczne, wydobywaj?c niemal abstrakcyjne obrazy z odpowiednio fotografowanej rzeczywisto?ci. Jak powiedzia? John Grierson, "?aden inny film w historii nie by? tak prze?omowy, tyle razy na?ladowany".

W pó?niejszych latach Ruttman realizowa? dokumenty dla nazistowskich niemiec, wspó?pracowa? z Leni Riefenstahl. Zgin?? na froncie podczas zdj?? do jednego z filmów.
 
 Lichtspiel Opus 1, 1921, reżyseria
Lichtspiel Opus 2, 1921, reżyseria
Das Wunder - Ein Film in Farben, 1922, reżyseria
Der Sieger - Ein Film in Farben, 1922, reżyseria
Opus 3, 1924, reżyseria
Opus 4, 1925, reżyseria
Das wiedergefundene Paradies, 1925, reżyseria
Der Aufstieg, 1926, reżyseria
Spiel der Wellen, 1926, reżyseria
Berlin. Die Sinfonie der Großstadt., 1927, reżyseria
Hoppla, wir leben!, 1927, reżyseria
Deutscher Rundfunk, 1928, reżyseria
La Guerre entre le Film Independant et le Film Industriel, 1929, reżyseria
Melodie der Welt, 1929, reżyseria
In der Nacht, 1931, reżyseria
Kleiner Film einer grossen Stadt ... der Stadt Düsseldorf am Rhein, 1935, reżyseria
Metall des Himmels, 1935, reżyseria
Stuttgart, die Großstadt zwischen Wald und Reben - die Stadt des Auslanddeutschtums, 1935, reżyseria
Mannesmann - ein Film der Mannesmannröhren-Werke, 1937, reżyseria
Deutsche Panzer, 1940, reżyseria
Deutsche Waffenschmieden, 1940, reżyseria 

Walter Ruttman

3CINEMA | Ludzie | Walter Ruttman