Poniedziałek, 16 lipca 2018 
 Shirin Neshat
 
ur. 1957 w Iranie
narodowość: IRA
 
 Artystka urodziła się i spędziła dzieciństwo w Iranie. W 1973 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dzi?. Przełomem w jej życiu była pierwsza po wyje?dzie do Stanów wizyta w Iranie, który to artystka odwiedziła w 1990 roku. Zmieniony pod wpływem Islamu kraj, a w szczególno?ci sytuacja żyjących w nim kobiet, które pozbawione zostały wielu praw i zmuszone do noszenie czarnych szat zasłaniających całe ciało wpłynęła zasadniczo na twórczo?ć artystki.

Na początku lat 90. Neshat zrealizowała kilka cykli fotograficznych przedstawiających irańskie kobiety. W kolejnych latach zajęła się sztuką video, realizując poetyckie, filmowe obrazy oraz instalacje przedstawiające w symboliczny sposób ?wiat kobiet w krajach Islamu.

W swoich obrazach Neshat często wykorzystuje feministyczną poezję i prozę irańską oraz orientalny ?piew Sussan Deyhim, przypominający orientalną wersję utworów Meredith Monk. Jej fotografie i filmy są niezwykle plastyczne i piękne, choć poprzez użycie ostentacyjnie prostej symboliki, nieco zbyt oczywiste by nie powiedzieć banalne.

Neshat jest uznaną na ?wiatowej arenie artystką, za jeden ze swoich filmów (Turbulent) otrzymała główną nagrodę na Biennale w Wenecji w 1999 roku. Kilka z jej prac prezentowanych było na wystawie w warszawskim CSW w 2002 roku.
 
 The Shadow Under the Web, 1996, reżyseria
Turbulent, 1998, reżyseria
Rapture, 1999, reżyseria
Fever, 1999, reżyseria
Soliloquy, 1999, reżyseria
Pulse, 2001, reżyseria
Possessed, 2001, reżyseria
Passage, 2001, reżyseria 

Shirin Neshat

3CINEMA | Ludzie | Shirin Neshat