Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Dudley Murphy
 
ur. 10.07.1897 w Winchester (USA), zm. w lutym 1968 roku
narodowość: USA
 
 Dudley Murphy, Amerykanin pracuj?cy w hollywoodzkiej wytwórni MGM pojawi? si? w Pary?u na pocz?tku lat 20. Za?o?y? firm? "Visual Symphonies", która mia?a zajmowa? si? robieniem filmów analizuj?cych szeroko wówczas komentowan? wspó?zale?no?? obrazu filmowego i muzyki. Pierwszym takim filmem by? Dance Macabre do muzyki Saint-Saens'a. Kilka lat pó?niej Murphy pozna? Man Raya, z którym wspólnie planowali realizacj? filmu. Murphy po?yczy? od mieszkaj?cej w Pary?u bogatej, ameryka?skiej wdowy pieni?dze na kamer? i zrealizowa? film Ballet Mécanique we wspó?pracy jednak nie z Man Ray'em, a z Fernandem Légerem, który sfinansowa? zakup ta?my filmowej. W kolejnych latach Murphy realizowa? bardziej konwencjonalne, narracyjne filmy w Hollywood.

 
 Soul of the Cypress, The, 1921, scenariusz
Danse Macabre, 1921, reżyseria
Ballet Mécanique, 1924, reżyseria, zdjęcia
Alex the Great, 1928, reżyseria, scenariusz
Skyscraper, 1928, scenariusz
Stocks and Blondes, 1928, reżyseria, scenariusz
Black and Tan, 1929, reżyseria, scenariusz
Jazz Heaven, 1929, scenariusz
St. Louis Blues, 1929, reżyseria, scenariusz
Confessions of a Co-Ed, 1931,
Dracula, 1931, scenariusz
Sport Parade, The, 1932, reżyseria
Lesson in Golf, 1932, reżyseria
Emperor Jones, 1933, reżyseria
Night Is Young, The, 1935, reżyseria
Don't Gamble with Love, 1936, reżyseria
One Third of a Nation, 1939, reżyseria, scenariusz, produkcja
Main Street Lawyer, 1939, reżyseria
Yolanda, 1943, reżyseria
Alma de bronce, 1944, reżyseria, scenariusz 
3CINEMA | Ludzie | Dudley Murphy