Wtorek, 17 lipca 2018 
 Matthias Müller
 
ur. 1961 w Bielefeld (Niemcy)
narodowość: GER
 
 Matthias Müller urodził się 1961 w Bielefeld w Niemczech. Tam kończy też Akademię Sztuk Pięknych, a specjalizację filmową na uniwersytecie w Brunszwiku, pod kierunkiem m.in. Birgit Hein.

Na początku lat 80-tych wraz z grupą przyjaciół m.in. z Christiane Heuwinkiel i Maiją-Lene Rettig zakłada filmową kooperatywę "Alte Kinder" na wzór kooperatyw zorganizowanych przez angielskich i amerykańskich strukturalistów: Le Grice'a czy Sharitsa. W jej ramach realizowane są nie tylko eksperymentalne filmy, ale także cykle wykładów, spotkań, prezentacji filmu awangardowego w wielu miastach Niemiec, Francji czy Kanady.

Continental Breakfast, jego pierwszy samodzielny film powstał w roku 1985. W zrealizowanej kamerą super-8 pracy z efektami wielokrotnie przekopiowanej ta?my, filmowanymi efektami video, tworzy Müller przestrzeń egzystencji uwikłanej w prywatne rytuały. Powtarzalno?ć sekwencji, zwolnione zdjęcia, przebitki i rastry tworzą malarską wizję przekraczającą zarazem w warstwie narracyjnej intymno?ć związku kobiety i mężczyzny ich samotnego dryfu przez biegnący sennie czas.

W 1987 razem z Christiane Heuwinkel realizuje film pt. Epilog, będący metafizyczną, poetycką podróżą do dzieciństwa. Fotografie, obrazy, strzępki wspomnień, zlewają się w migoczące kadry pełne nostalgicznej atmosfery. Klasyczna architektura zamyka postać małego chłopca wędrującego ulicami. Podróż jest inicjację, jednocze?nie powrotem autora w magiczną przestrzeń dziecięcej rzeczywisto?ci.

Aus der Ferne (The Memo Book) z 1989 roku to największe, liryczne dzieło Müllera, sumujące jego dziesięcioletni okres eksperymentów na kamerze Super-8. Obrazy stają się no?nikami pamięci, fragmentami duchowego pamiętnika, na wskro? przesiąkniętego ?wiadomo?cią przemijania, choroby i umierania.

Home Stories (1990) to film zrealizowany w cało?ci techniką found footage. Dzięki niej Müller uzyskuje niezwykły efekt zawieszenia w czasie. Fragmenty filmów klasy B lat pięćdziesiątych zdekonstruowane i przenicowane stają się grą z konwencją gatunku, a także z klasycznymi strategiami narracyjnymi w filmie popularnym.

tekst: Roman Soroko
 
 Nature Morte, 1983, reżyseria
Wanderer im Nebelmeer, 1984, reżyseria
Continental Breakfast, 1985, reżyseria
Final Cut, 1986, reżyseria
Epilog, 1987, reżyseria
Aus der Ferne - The Memo Book, 1989, reżyseria
Home Stories, 1990, reżyseria
Sleepy Haven, 1993, reżyseria
Alpsee, 1994, reżyseria
Scattering Stars, 1994, reżyseria
Pensăo Globo, 1997, reżyseria
Vacancy, 1998, reżyseria 

Matthias Müller


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /funkcje_right.php on line 36
David Wojnarowicz
Kenneth Anger
Jean Genet
Derek Jarman
Fireworks
Inauguration of the Pleasure Dome
Puce Moment