Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 Errol Morris
 
ur. 5.02.1948 w Nowym Jorku
narodowość: USA
 
 Jeden z najwa?niejszych twórców wspó?czesnego filmu dokumentalnego, wielokrotnie nagradzany artysyta wykorzystuj?cy w swoich obrazach nowatorskie i nierzadko eksperymentalne techniki filmowe.

Dokumentalne filmy Morrisa operuj? mieszank? zaaran?owanej fikcji, zdj?? dokumentalnych i analiz naukowych, przedstawiaj?c niemal hypertekstowo i pozornie bezdusznie wszystkie aspekty omawianej sprawy, nie staraj?c si? doj?? to jednoznacznej puenty, której wg Morrisa najcz??ciej po prostu nie ma.
 
 
  1. Witryna Errola Morrisa
 
 Gates of Heaven, 1978, reżyseria
Vernon, Florida, 1981, reżyseria
The Thin Blue Line, 1988, reżyseria
The Dark Wind, 1991, reżyseria
A Brief History of Time, 1992, reżyseria
Fast, Cheap & Out of Control, 1997, reżyseria
Stairway to Heaven, 1998, reżyseria
Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr., 1999, reżyseria
First Person (TV), 2000, reżyseria 

Errol Morris

3CINEMA | Ludzie | Errol Morris