Poniedziałek, 16 lipca 2018 
 Man Ray
 
ur. 1890 r. w USA, zm. w roku 1976
narodowość: USA
 
 Jeden z największych fotografików XX wieku.

Man Ray (Emannuel Radnitsky) był jednym z głównych uczestników ruchu Dada w Paryżu, w którym zamieszkał na początku lat 20. XX wieku. Początkowo malował, fotografia zainteresowała go dopiero przy próbie dokumentacji swoich prac. Od tej pory Man Ray po?więcił się temu medium niemal całkowicie, opracowując wiele nowatorskich technik laboratoryjnych. Man Ray sportretował niemal wszystich wielkich międzywojennej, paryskiej awangardy - to dzięki niemu dokumentacja fotograficzna tych czasów jest tak dobra.

Film interesował oczywi?cie Raya jako jedna z możliwo?ci rozwinięcia fotografii, choć swój pierwszy film, Le Retour de la Raison (Powrót dowodu) stworzył jak wie?ć niesie, zupełnie przypadkowo. Jego przyjaciel, dadaista Tristan Tzara, ułożył program wystawy, umieszczając w jej programie pokaz zatytuowanego już filmu autorstwa Man Raya. Ray dowiedział się o tym zaledwie dzień przed wystawą. Stworzony następnej nocy film wykorzystuje techniki wynalezione przez artystę dla fotografii i stanowi dzi? klasyczne dzieło filmowej awangardy.

Swoje filmy Ray opisywał jako "odkrywanie form ?wiatła i ruchu", co znajduje wyraz w zrealizowanym z Legerem Balecie Mechanicznym oraz własnym filmie Emak Bakia.

Kolejne dwa filmy Man Raya posiadały już narrację - nakręcony na podstawie wiersza przyjaciela L'Étoile de Mer z 1928 roku oraz o rok pó?niejszy Les Mystéres du Château du Dé.

Na tym wła?ciwie skończyła się przygoda Man Raya z filmem artystycznym, w pó?niejszym czasie jedynie pomagał dawnym przyjaciołom w realizacji ich projektów. Artysta nie rozstawał się jednak z kamerą filmując otaczający go ?wiat i ludzi. Kilkana?cie z tych krótkich filmików, w większo?ci przedstawiających niezliczone kobiety artysty, odrestaurowało paryskie Centre Georges Pompideu i wydało na kasecie video jako Man Ray Films.

 
 
  1. Ray Robert Desnos i Man, Manurscript Scenario for L'Etoile de Mer., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
  2. Hedges Inez, Constellated Visions : Robert Desnos's and Man Ray's L'Etoile de Mer., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 
 
  1. Man Ray w The Getty - fotografie i filmy On-Line
 
 Le Rétour de la Raison, 1923, reżyseria
Ballet Mécanique, 1924, współpraca
Jeux des Reflets et de la Vitesse, 1925, reżyseria
Emak Bakia, 1926, reżyseria
Anemic Cinema, 1927, współpraca
L'Étoile de Mer, 1928, reżyseria
Les Mystéres du Château du Dé, 1929, reżyseria
Dreams That Money Can Buy (A film in seven segments), 1947, reżyseria 

Man Ray

3CINEMA | Ludzie | Man Ray